poniedziałek, 12 grudnia 2011

Mistrz i dama

Odnaleziono nie znane dotąd dzieło Leonarda da Vinci z czasów jego fascynacji światem roślin. Szkic, roboczo ochrzczony przez badaczy "Damą z rosiczką", nie został jeszcze zademonstrowany szerszej publiczności, ponieważ obecnie jest poddawany zabiegom konserwatorskim, ale wieść niesie, że to dość drastyczne przedstawienie.

wtorek, 6 grudnia 2011

Teorie wychowawcze

Julia wierzyła głęboko w to, że dzieci nie należy rozpuszczać, więc z listy kandydatów na męża od razu wykreślała każdego, kto okazywał się być chemikiem.