niedziela, 6 maja 2012

Pochówek

Umarł brydżysta i pochowali go z honorami.